Najlepší spôsob ako sa naučiť jazyk, je zamilovať sa.

Javier Moro

Moderný človek je vychovávaný k porozumeniu cudzích jazykov a k neporozumeniu cudzincov

Gilbert Keith Chesterton

Cudzí jazyk nám neponúka iba iné slová, ale iný svet.

Jan Vrba

Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.

Mark Twain.